“Türkmenistanyň seýsmiki sebitlerinde ulanylýan köprüleri taslamak we seýsmika çydamlylygyna baha bermek boýunça Gözükdiriji”atly Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryny tassyklamak hakynda