• +993(12) 44-46-66
  • Арчабил шаёлы, 84
Журнал №28
Журнал №28
Подробнее
Журнал  №27
Журнал №27
Подробнее
Журнал №26
Журнал №26
Подробнее
Журнал №25
Журнал №25
Подробнее
Журнал №24
Журнал №24
Подробнее
Журнал №23
Журнал №23
Подробнее

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan