• +993(12) 44-46-66
  • Арчабил шаёлы, 84
Журнал №31
Журнал №31
Подробнее
Журнал №30
Журнал №30
Подробнее
Журнал №29
Журнал №29
Подробнее
Журнал №28
Журнал №28
Подробнее
Журнал  №27
Журнал №27
Подробнее
Журнал №26
Журнал №26
Подробнее

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan