Maÿ aÿynyň 18-20-si aralygynda paytagtymyzda basketbolyň 3x3 görnüşi boÿunça Türkmenistanyň çempionatynyň 1-nji tapgyry geçirildi. Bäsleşikde "Gurluşukçy" toparynyň zenanlary we erkekleri 1-nji orny eÿelediler. 

"Aşgabat" köpugurly stadionda ÿeňil atletika boÿunça Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi. 200 metr aralygy 24,9 sekuntda geçmegi başaran ÿyndam türgenimiz Walentina Nazarowa 1-nji orny eÿelemegi başardy.