2008-nji ýylyň 29-njy iýunynda paýtagtymyzyň Arçabil şaýolunyň ugrunda, Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň Döwlet Baýdagy Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

2008-nji ýylyň 29-njy iýunynda paýtagtymyzyň Arçabil şaýolunyň ugrunda, Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň Döwlet Baýdagy Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Agramy 420 kg., möçberi 52,5 we 35 metre barabar ýaşyl Baýdagymyz 133 metrlik flagştokda belentlige göterildi. Belent ýaşyl Tugumyz ýaşlarda ýurduň baş nyşanlaryny hormatlamak duýgusyny terbiýelemäge ýardam edýär.