Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Gurluşykçy” ýeňil atletika toparynyň Aşgabat şäheriniň Kubogynda gazanan netijeleri

t/b

Ýaryşyň derejesi

Geçen wagty

Geçen ýeri

Gatnaşyjylar

Geçirýän gurama

Oýunçylaryň familiýasy

Sportuň görnüşleri

Eýelän orny

Sylagyň derejesi

Medal

Diplom

6.

Aşgabat şäheriniň Kubogy

 07-08.06.

2017ý.

Aşgabat şäheri

Aşgabat ş. we welaýatlar ýygyndy topary

Aşgabat şäheriniň sport baradaky komiteti

Sadullaýew

Alişer

Ýeňil atletika

200 m. ylgaw

21,4 s

 

I

 

---

 

Diplom

Meredowa Walentina

Ýeňil atletika

100 m. ylgaw

11,2 s.

Türkmenistanyň rskordy

 

I

 

---

 

Diplom

 

        Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň “Gurluşykçy” ýeňil atletika toparynyň ýeňil atletikaçysy 

Meredowa Walentina ýeňil atletika boýunça Aşgabat şäheriniň Kubogynda 100 m. aralygy 11,2 sekuntda geçip Türkmenistanyň rekordyny görkezdi.