Türkmenistanyň  Gurluşyk  we  binagärlik  ministrliginiň “Gurluşyk we binagärlik sport kluby” hojalyk müdirligi

 “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” mynasybetli Türkmenistanyň  Gurluşyk  we  binagärlik  ministrliginiň edara kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda geçirilen köpçülikleýin bedenterbiýe we sport ýaryşlarynyň hasabaty

4.06.2017ý.  

“Galkynyş” bedenterbiýe-sagaldyş toplum

 

t/b

 

Gatnaşan kärhanalar

Sportuň görnüşleri boýunça eýelän orunlary

3x3 basketbol

Futzal

Tanap çekişmek

Stol tennisi

Milli göreş

  1.  

“Gurluşyk we binagärlik sport kluby” hojalyk müdirligi

---

I

---

I

I

  1.  

Baş döwlet seljeriş müdirligi

II

---

V

II

---

  1.  

Döwlet ygtyýarlandyryş we hile gözegçilik merkezi

I

---

VI

IV

---

  1.  

Hojalyk hasaplaşygyndaky “Gurluşykhyzmat” müdürligi

---

---

II

V

III

  1.  

Seýsmiki ýagdaýda durnukly gurluşyk  ylmy-barlag instituty.

---

III

VIII

VI

---

  1.  

Usulýet, nyrh emele geliş we çykdaýjy ölçegleri döwlet müdirligi.

II

II

I

III

II

  1.  

“Türkmendöwlettaslama”  döwlet taslama ylmy-önümçilik birleşigi

---

---

III

VII

---

 

  1.  

“Türkmenobasenagattaslama” taslama-önümçilik kärhanasy.

---

---

IV

VIII

---

Eminler:

M.Atamedow

G.Kanaýew

Ý.Atjanow

R.Ahmedow

R.Begliýew