Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat halkara howa menzilinde binalaryň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça HALKARA BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat halkara howa menzilinde binalaryň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça

HALKARA BÄSLEŞIGI

yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirşiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2017-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli kabul edilýär.

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56