“Binalaryň we desgalaryň tehniki ýagdaýyna baha bermek hem-de gurnawlaryny we esaslaryny güýçlendirmek boýunça Gözükdiriji” atly TGK 3.03.05-18 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryny tassyklamak hakynda

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.