“Türkmenistanyň seýsmiki sebitlerinde ulanylýan köprüleri taslamak we seýsmika çydamlylygyna baha bermek boýunça Gözükdiriji”atly Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryny tassyklamak hakynda

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.