• +993(12) 44-46-66
  • Арчабил шаёлы, 84

Нормативные документы

07.02.2023 / Нормативные документы

GUR 5.04.01-2022 Gurluşykda zähmet harçlamalarynyň çenlik bahalaryny işläp taýýarlamagyň usulyýet görkezmesi

GUR 5.04.01-2022 Gurluşykda zähmet harçlamalarynyň çenlik bahalaryny işläp taýýarlamagyň usulyýet görkezmesi

Подробнее →
17.08.2022 / Нормативные документы

"Görüş taýdan maýyplygy bolan adamlar üçin taktil ýerüsti görkezijileri gurnamak boýunça Gollanma"

"Görüş taýdan maýyplygy bolan adamlar üçin taktil ýerüsti görkezijileri gurnamak boýunça Gollanma"

Подробнее →
03.08.2022 / Нормативные документы

"Şähergurluşyk. Şäherleri we ilatly ýerleri meýilleşdirmek we gurmak" atly TGK 2.07.01-2022

"Şähergurluşyk. Şäherleri we ilatly ýerleri meýilleşdirmek we gurmak" atly TGK 2.07.01-2022

Подробнее →
15.04.2022 / Нормативные документы

"Binagärleriň hünär synagyny geçirmegiň Tertibini tassyklamak hakynda" Buýruk

"Binagärleriň hünär synagyny geçirmegiň Tertibini tassyklamak hakynda" Buýruk

Подробнее →
12.04.2022 / Нормативные документы

TGK 2.01.07-2022 "Agramlar we täsirler"

TGK 2.01.07-2022 "Agramlar we täsirler"

Подробнее →
12.04.2022 / Нормативные документы

Binagärlik obýektiniň gurluşyk pasporty hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada

Binagärlik obýektiniň gurluşyk pasporty hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada

Подробнее →
09.11.2021 / Нормативные документы

TGK 2.05.02-2021 - "Awtomobil ýollary. Taslamagyň kadalary" tassyklamak hakynda

 СНТ 2.05.02-2021 - "Awtomobil ýollary. Taslamagyň kadalary" tassyklamak hakynda

Подробнее →
30.10.2021 / Нормативные документы

TGK 2.11.01-2021 "Ammar binalary"

"Ammar binalary"

Подробнее →
30.10.2021 / Нормативные документы

СНТ 3.01.05-2021 "Binalaryň we jemagat, medeni durmuş maksatly desgalaryň durkuny täzelemek, abatlaýyş we tehniki hyzmat ediş işlerini gurnamak we geçirmek boýunça Düzgünnama"

"Binalaryň we jemagat, medeni durmuş maksatly desgalaryň durkuny täzelemek, abatlaýyş we tehniki hyzmat ediş işlerini gurnamak we geçirmek boýunça Düzgünnama"

Подробнее →
07.10.2021 / Нормативные документы

СНТ 2.03.13-2021 Kompozit polimer armatura bilen armirlenen beton gurnawlar. Taslamagyn kadalary

Kompozit polimer armatura bilen armirlenen beton gurnawlar. Taslamagyn kadalary

Подробнее →

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan