• +993(12) 44-46-66
  • Арчабил шаёлы, 84

Нормативные документы

07.10.2021 / Нормативные документы

СНТ 2.08.13-2021 "Edara we durmuş binalary"

СНТ 2.08.13-2021 "Edara we durmuş binalary"

Подробнее →
15.07.2021 / Нормативные документы

СНТ 2.05.13-2021

СНТ 2.05.13-2021

Подробнее →
30.03.2021 / Нормативные документы

СНТ 3.06.11-21 Çagyl örtükleriniň gurluşygy, abatlanmagy we saklanyşy boýunça görkezme

СНТ 3.06.11-21 Çagyl örtükleriniň gurluşygy, abatlanmagy we saklanyşy boýunça görkezme

Подробнее →
30.03.2021 / Нормативные документы

СНТ 2.01.10-21 Kärhanalaryň, binalaryň we desgalaryň meýdançalarynyň we çäkleriniň haýatlaryny taslamagyň kadalary

СНТ 2.01.10-21 Kärhanalaryň, binalaryň we desgalaryň meýdançalarynyň we çäkleriniň haýatlaryny taslamagyň kadalary

Подробнее →
30.03.2021 / Нормативные документы

СНТ 2.10.03-20 Mallar, guşlar we haýwanlar üçin niýetlenilen binalar we jaýlar

СНТ 2.10.03-20 Mallar, guşlar we haýwanlar üçin niýetlenilen binalar we jaýlar

Подробнее →
27.01.2021 / Нормативные документы

О СНТ 3.03.04-2020 Beton we demirbeton monilit gurnawlar. Işleri amala aşyrmagyň we kabul etmegiň kadalary

О СНТ 3.03.04-2020 (Beton we demirbeton monilit gurnawlar. Işleri amala aşyrmagyň we kabul etmegiň kadalary)

Подробнее →
27.01.2021 / Нормативные документы

Gurluşygy tamamlanmadyk obýektleri kabul etmegiň we olaryň bahasyny kesgitlemegiň Tertibini tassyklamak hakynda

Gurluşygy tamamlanmadyk obýektleri kabul etmegiň we olaryň bahasyny kesgitlemegiň Tertibini tassyklamak hakynda

Подробнее →
27.01.2021 / Нормативные документы

Gozgalmaýan emlägiň obýektleriniň ilkinji köpçülikleýin bellige alnyşyny geçirmegiň Tertibini tassyklamak hakynda

Gozgalmaýan emlägiň obýektleriniň ilkinji köpçülikleýin bellige alnyşyny geçirmegiň Tertibini tassyklamak hakynda

Подробнее →
27.01.2021 / Нормативные документы

О СНТ 2.01.08-99*

О СНТ 2.01.08-99*

Подробнее →
26.01.2021 / Нормативные документы

О СНТ 2.09.02-2020

О СНТ 2.09.02-2020

Подробнее →

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan