• +993(12) 44-46-66
  • Арчабил шаёлы, 84

Нормативные документы

15.09.2020 / Нормативные документы

СНТ 1.02.03-2020 “Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения типовой проектной документации”

Можете загрузить документ.

Подробнее →
08.09.2020 / Нормативные документы

TGK 2.05.15-2020 "Gaty bolmadyk ýol örtükleriniň abatlaýyş aralyklarynyň möhletlerini bellemek boýunça tehniki görkezmeler"

Можете загрузить Приказ.

Подробнее →
08.09.2020 / Нормативные документы

TGK 3.01.02-16 "Gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmeklik. Esasy düzgünler"

Можете загрузить Приказ.

Подробнее →
21.07.2020 / Нормативные документы

TGK 3.04.04-2020 "Üzňelik we bezeg örtükleri"

Можете загрузить документ.

Подробнее →
05.06.2020 / Нормативные документы

TGK 2.08.02-19 "Общественные здания и сооружения" (изменения)

Можете загрузить документ.

Подробнее →
26.05.2020 / Нормативные документы

GUR 4.12-20 “Önümçilik, jemgyýetçilik we edara binalaryň esbaplarynyň we gurallarynyň çykdajylarynyň çenlik kadalaryny işläp taýýarlamagyň we ulanmagyň Usulyýet görkezmeleri”

Можете загрузить документ.

Подробнее →
02.02.2020 / Нормативные документы

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň käbir buýruklaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda

Можете загрузить документ.

Подробнее →
26.01.2020 / Нормативные документы

О СНТ 3.03.02-2020 Gurnama beton we demirbeton gurnawlary. Öndürmegiň we kabul etmagiň düzgünleri

О СНТ 3.03.02-2020 (Gurnama beton we demirbeton gurnawlary. Öndürmegiň we kabul etmagiň düzgünleri )

Подробнее →
23.01.2020 / Нормативные документы

Daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrmagynyň meselelerini ylalaşmagyň tertibi

Можете загрузить документ.

Подробнее →
22.10.2019 / Нормативные документы

«Gurluşygyň buýrujysy barada Düzgünnama goşmaçalar girizmek hakynda»

 

 

Подробнее →

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan