• +993(12) 44-46-66
  • Арчабил шаёлы, 84

Нормативные документы

30.03.2021 / Нормативные документы

СНТ 3.06.11-21 Çagyl örtükleriniň gurluşygy, abatlanmagy we saklanyşy boýunça görkezme

СНТ 3.06.11-21 Çagyl örtükleriniň gurluşygy, abatlanmagy we saklanyşy boýunça görkezme

Подробнее →
30.03.2021 / Нормативные документы

СНТ 2.01.10-21 Kärhanalaryň, binalaryň we desgalaryň meýdançalarynyň we çäkleriniň haýatlaryny taslamagyň kadalary

СНТ 2.01.10-21 Kärhanalaryň, binalaryň we desgalaryň meýdançalarynyň we çäkleriniň haýatlaryny taslamagyň kadalary

Подробнее →
30.03.2021 / Нормативные документы

СНТ 2.10.03-20 Mallar, guşlar we haýwanlar üçin niýetlenilen binalar we jaýlar

СНТ 2.10.03-20 Mallar, guşlar we haýwanlar üçin niýetlenilen binalar we jaýlar

Подробнее →
27.01.2021 / Нормативные документы

Gozgalmaýan emlägiň obýektleriniň ilkinji köpçülikleýin bellige alnyşyny geçirmegiň Tertibini tassyklamak hakynda

Gozgalmaýan emlägiň obýektleriniň ilkinji köpçülikleýin bellige alnyşyny geçirmegiň Tertibini tassyklamak hakynda

Подробнее →
27.01.2021 / Нормативные документы

Gurluşygy tamamlanmadyk obýektleri kabul etmegiň we olaryň bahasyny kesgitlemegiň Tertibini tassyklamak hakynda

Gurluşygy tamamlanmadyk obýektleri kabul etmegiň we olaryň bahasyny kesgitlemegiň Tertibini tassyklamak hakynda

Подробнее →

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan